Omgevingseffectrapportage (OER)

Bij het maken van de omgevingsvisie wordt een omgevingseffectrapportage (OER) uitgevoerd. OER is een variant op de wettelijke procedure milieueffectrapportage (m.e.r.).

Bij een m.e.r. worden milieueffecten onderzocht. Een OER kijkt ook naar andere effecten op de omgeving, zoals gezondheid. Het OER heeft als doel om op een objectieve manier de gevolgen van een plan voor de leefomgeving in beeld te brengen. OER is voor de omgevingsvisie een hulpmiddel om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken.