Omgevingsvisie Boxtel

Video

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Welkom bij de omgevingsvisie Boxtel in ontwikkeling!

Hoe ziet de gemeente Boxtel eruit in 2040? Deze vraag staat centraal in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de kwaliteiten, de groene omgeving en de leefbaarheid van Boxtel. Maar ook over nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, bereikbaarheid en duurzame energie. De omgevingsvisie bekijkt deze onderwerpen in samenhang met elkaar en beschrijft de belangrijkste punten van het beleid voor een langere periode.

In 2021 zijn we gestart met de omgevingsvisie. Je kunt op deze website volgen welke stappen we zetten. We leggen uit wat de omgevingsvisie is en hoe je zelf kunt meewerken aan de omgevingsvisie.

De website is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Thema’s: je vindt hier de belangrijkste onderwerpen van de omgevingsvisie.

 • Dromen: 2021 stond in het teken van dromen. Iedereen kon mee dromen over zijn haar leefomgeving in 2040!

 • Ambities: in 2022 bekeken we aan wat er nodig en mogelijk is om de dromen te bereiken en welke keuzes hiervoor nodig zijn.

 • Visie: de opgaven werken we in 2023 uit in een visie.

 • Omgevingseffectrapport (OER): hier vind je informatie over het OER dat zal worden uitgevoerd.

 • Participatie: hier lees je op welke manier je wanneer kan meedenken en meedoen met de omgevingsvisie.

 • Downloads: hier kun je de bijlagen van de omgevingsvisie downloaden.


Waarom een omgevingsvisie?

Iedere gemeente in Nederland stelt op basis van de nieuwe Omgevingswet een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie geeft aan hoe we de totale fysieke leefomgeving voor een lange periode willen inrichten. Denk hierbij aan gebouwen, wegen, water, bodem, landschappen, natuur en erfgoed.

Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

 • de grootste kwaliteiten van de leefomgeving;

 • de plannen voor ontwikkeling;

 • de hoofdlijnen van het beleid.

De gemeenten bepalen zelf de verdere invulling en vorm van de omgevingsvisie. Voor de invulling van de omgevingsvisie van gemeente Boxtel hebben we gekozen voor deze website, met een indeling in vier hoofdthema’s.

In de gemeente Boxtel zijn veel ontwikkelingen in de leefomgeving. Denk hierbij aan woningbouw, stoppende agrarische bedrijven, en het opwekken van duurzame energie. Soms kunnen deze ontwikkelingen worden gecombineerd, maar niet altijd. Er is weinig ruimte en niet alles kan zomaar overal. De omgevingsvisie helpt om de juiste balans te vinden tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving:

 1. De visie geeft een integrale richting aan ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, en de uitwerking van beleid in onder andere programma’s en het omgevingsplan;

 2. De visie geeft een uitnodigend en inspirerend toekomstbeeld dat is opgesteld met en voor inwoners, organisaties en (maatschappelijke) ondernemers;

 3. De visie geeft de werkwijze aan: wat doet de gemeente, wat laten we aan de markt over, wat laten we aan de samenleving over, en welke voorwaarden stellen we hierbij?