Scenario's

In 2021 hebben we met elkaar gedroomd over Boxtel in 2040 en in 2022 formuleerden we onze ambities in het ambitiedocument. De ambities zijn vertaald naar twee scenario’s voor de gemeente Boxtel. In de scenario’s hebben we de uiterste opgezocht. Is bijvoorbeeld in één variant gekozen voor weinig woningen bouwen, dan is in de andere variant gekozen voor heel veel woningen bouwen. Samen met o.a. bewoners en maatschappelijke partijen hebben we allebei de scenario’s aangescherpt.

De twee scenario’s zijn:

  1. Boxtel als het groene hart van de stedendriehoek

  2. Boxtel als werk- en woongemeente van de regio

Deze scenario’s worden straks met een score beoordeeld in een omgevingseffectrapport. Doordat we in allebei de scenario’s de uiterste hebben opgezocht, geeft de beoordeling van het omgevingseffectrapport ons een goed beeld over welke ambities we wel en niet kunnen realiseren. Dit helpt ons om tot een voorkeursscenario te komen. Het voorkeursscenario zal een mix van de twee scenario’s zijn. Het voorkeursscenario gebruiken we om een 80%-versie van de omgevingsvisie te maken.