Beleidsanalyse

Het beleid van de gemeente Boxtel bestaat uit wetten, regels, afspraken en plannen die voor de gemeente gelden. Om daar een goed beeld van te krijgen heeft de gemeente een beleidsanalyse gemaakt. De gemeente gebruikt dit als vertrekpunt voor het opstellen van de omgevingsvisie. De kaart hieronder laat een overzicht zien van al het bestaande beleid. Een paar voorbeelden daarvan zijn;

  • Nieuwe woningen in alle kernen in de gemeente Boxtel

  • Een snelfietsroute tussen ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven die loopt door de gemeente Boxtel

  • Samen aan de slag, beleidsakkoord 2021 – 2026

  • Toekomstig bedrijventerrein GreenTech Park Brabant

  • Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Boxtel

Beleidsanalyse Boxtel