Opgaven

De dromen maken duidelijk wat de hoogtepunten zijn in de ogen van onze bewoners. Maar wat moeten we doen om onze dromen waar te maken? Hier gingen we in de loop van 2022 mee aan de slag.

We kijken hoe we opgaven met elkaar kunnen verbinden. Bijvoorbeeld een ontwikkeling die bijdraagt aan een krachtige economie en die ook duurzaam is. Maar niet alles kan zomaar overal. Sommige opgaven botsen met elkaar. We moeten keuzes maken. Daarom gaan wij ook in gesprek over de keuzes die gemaakt moeten worden. Dit doen we met behulp van een Omgevingseffectrapportage (OER).