Welkom bij de omgevingsvisie Boxtel in ontwikkeling!

Hoe ziet de gemeente Boxtel eruit in 2040? Deze vraag staat centraal in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de kwaliteiten, de groene omgeving en de leefbaarheid van Boxtel. Maar ook over nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, bereikbaarheid en duurzame energie. De omgevingsvisie bekijkt deze onderwerpen in samenhang met elkaar en beschrijft de belangrijkste punten van het beleid voor een langere periode.

In 2021 zijn we gestart met de omgevingsvisie. Je kunt op deze website volgen welke stappen we zetten. We leggen uit wat de omgevingsvisie eigenlijk is en hoe je zelf kunt meewerken aan de omgevingsvisie.

De website is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Dromen: 2021 staat in het teken van dromen. Droom met ons mee over jouw leefomgeving in 2040!

Thema’s: je vindt hier de belangrijkste onderwerpen van de omgevingsvisie.

Opgaven: half 2022 geven we aan wat er nodig en mogelijk is om de dromen te bereiken en welke keuzes hiervoor nodig zijn.

Visie: de opgaven werken we in 2022 uit in een visie.

Omgevingseffectrapportage (OER): hier vind je informatie over het OER dat zal worden uitgevoerd.

Participatie: hier lees je op welke manier je kan meedenken en meedoen met de omgevingsvisie.