Omgevingseffectrapport (OER)

Nieuw beleid uit de omgevingsvisie kan leiden tot belangrijke veranderingen. Als dat zo is, dan is het in Nederland verplicht om het beleid uit de omgevingsvisie te toetsen door middel van een milieueffectrapport.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Op deze pagina lees je meer over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het uitbrengen van de NRD is het officiële startpunt van de m.e.