Visie

In 2023 werken we de opgaven en keuzes verder uit. Het omgevingseffectrapport helpt ons hierbij. Er is een overzichtskaart voor de hele gemeente en we kijken ook naar deelgebieden. We schrijven teksten met de belangrijkste punten van het beleid.